พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มิถุนายน 2019

340 BAHT
พรีออเดอร์

Size: Approx. 68 x 100mm
Material: Synthetic Leather
Including: Ballchain

q select pid from dex_product where pid<>'22526' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21901,12418,15635,22081,15296,14324,12945,20369,20500,15310,13790,20192,11674,15632,20363,12944,16680,14321 Array ( [0] => 21901 [1] => 12418 [2] => 15635 [3] => 22081 [4] => 15296 [5] => 14324 [6] => 12945 [7] => 20369 [8] => 20500 [9] => 15310 [10] => 13790 [11] => 20192 [12] => 11674 [13] => 15632 [14] => 20363 [15] => 12944 [16] => 16680 [17] => 14321 )