พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มิถุนายน 2019

340 BAHT
พรีออเดอร์

Size: Approx. 68 x 100mm
Material: Synthetic Leather
Including: Ballchain

q select pid from dex_product where pid<>'22525' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21899,13635,14335,19296,14328,18038,15844,16307,14325,13634,16681,14324,20366,15306,17785,19375,15299,12414 Array ( [0] => 21899 [1] => 13635 [2] => 14335 [3] => 19296 [4] => 14328 [5] => 18038 [6] => 15844 [7] => 16307 [8] => 14325 [9] => 13634 [10] => 16681 [11] => 14324 [12] => 20366 [13] => 15306 [14] => 17785 [15] => 19375 [16] => 15299 [17] => 12414 )