พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มิถุนายน 2019

680 BAHT
พรีออเดอร์

Size: Approx. 340 x 800mm
Material: 100% Polyester

q select pid from dex_product where pid<>'22523' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15306,14337,15305,20976,20283,13372,14335,16681,22518,15563,18318,14432,14333,20371,19444,22520,22529,22517 Array ( [0] => 15306 [1] => 14337 [2] => 15305 [3] => 20976 [4] => 20283 [5] => 13372 [6] => 14335 [7] => 16681 [8] => 22518 [9] => 15563 [10] => 18318 [11] => 14432 [12] => 14333 [13] => 20371 [14] => 19444 [15] => 22520 [16] => 22529 [17] => 22517 )