พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มิถุนายน 2019

680 BAHT
พรีออเดอร์

Size: Approx. 340 x 800mm
Material: 100% Polyester

q select pid from dex_product where pid<>'22522' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16677,15563,15299,20369,20978,12415,11724,18318,22524,20975,14336,12446,18320,14330,15296,12423,19296,18487 Array ( [0] => 16677 [1] => 15563 [2] => 15299 [3] => 20369 [4] => 20978 [5] => 12415 [6] => 11724 [7] => 18318 [8] => 22524 [9] => 20975 [10] => 14336 [11] => 12446 [12] => 18320 [13] => 14330 [14] => 15296 [15] => 12423 [16] => 19296 [17] => 18487 )