พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มิถุนายน 2019

940 BAHT
พรีออเดอร์

Size: Approx. 110 x 68 x 20mm
Material: Synthetic Leather
Feature: 4 key rings

q select pid from dex_product where pid<>'22521' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12423,14331,17786,22529,12424,20369,14329,18345,12446,15635,20366,12947,12415,12419,19620,14432,12414,22526 Array ( [0] => 12423 [1] => 14331 [2] => 17786 [3] => 22529 [4] => 12424 [5] => 20369 [6] => 14329 [7] => 18345 [8] => 12446 [9] => 15635 [10] => 20366 [11] => 12947 [12] => 12415 [13] => 12419 [14] => 19620 [15] => 14432 [16] => 12414 [17] => 22526 )