พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มิถุนายน 2019

1,200 BAHT
พรีออเดอร์

-Size: height 158 × width 92 mm (folded state)
-Material: synthetic leather
-Mountable size (maximum): Vertical 150 x horizontal 85 mm or less

q select pid from dex_product where pid<>'22519' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15312,20975,20362,15844,15635,15305,22081,16680,22373,21902,13372,17786,20977,14334,18318,21899,14434,22498 Array ( [0] => 15312 [1] => 20975 [2] => 20362 [3] => 15844 [4] => 15635 [5] => 15305 [6] => 22081 [7] => 16680 [8] => 22373 [9] => 21902 [10] => 13372 [11] => 17786 [12] => 20977 [13] => 14334 [14] => 18318 [15] => 21899 [16] => 14434 [17] => 22498 )