พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มิถุนายน 2019

1,200 BAHT
พรีออเดอร์

-Size: height 158 × width 92 mm (folded state)
-Material: synthetic leather
-Mountable size (maximum): Vertical 150 x horizontal 85 mm or less

q select pid from dex_product where pid<>'22518' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21901,18040,14433,12417,22519,14323,20500,20978,16678,20360,15302,14327,22522,22516,15299,14324,12739,14334 Array ( [0] => 21901 [1] => 18040 [2] => 14433 [3] => 12417 [4] => 22519 [5] => 14323 [6] => 20500 [7] => 20978 [8] => 16678 [9] => 20360 [10] => 15302 [11] => 14327 [12] => 22522 [13] => 22516 [14] => 15299 [15] => 14324 [16] => 12739 [17] => 14334 )