พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 28 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กรกฎาคม 2019

1,130 BAHT

Size: Approx. W300 x H390mm (not including the handle)
Material: 100% Cotton

Product: Atelier Magi

q select pid from dex_product where pid<>'22517' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15307,14332,20369,22373,12947,21900,12412,20976,15633,15303,14336,12421,14331,15844,21899,13790,14322,15632 Array ( [0] => 15307 [1] => 14332 [2] => 20369 [3] => 22373 [4] => 12947 [5] => 21900 [6] => 12412 [7] => 20976 [8] => 15633 [9] => 15303 [10] => 14336 [11] => 12421 [12] => 14331 [13] => 15844 [14] => 21899 [15] => 13790 [16] => 14322 [17] => 15632 )