พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 28 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กันยายน 2019

2,000 BAHT
พรีออเดอร์

Size: B1 (H1030 x W728 mm)

Material: Suede (Polyester)

Product: KADOKAWA

q select pid from dex_product where pid<>'22515' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14045,7847,7361,5235,7309,11193,3900,16105,12332,9801,11189,11154,8198,21081,16460,8112,7806,20613 Array ( [0] => 14045 [1] => 7847 [2] => 7361 [3] => 5235 [4] => 7309 [5] => 11193 [6] => 3900 [7] => 16105 [8] => 12332 [9] => 9801 [10] => 11189 [11] => 11154 [12] => 8198 [13] => 21081 [14] => 16460 [15] => 8112 [16] => 7806 [17] => 20613 )