พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 28 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กันยายน 2019

2,000 BAHT
พรีออเดอร์

Size: B1 (H1030 x W728 mm)

Material: Suede (Polyester)

Product: KADOKAWA

q select pid from dex_product where pid<>'22514' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11477,8937,8527,18694,7885,12118,21057,7296,15543,10845,7305,10198,21450,16853,21054,10411,15378,20211 Array ( [0] => 11477 [1] => 8937 [2] => 8527 [3] => 18694 [4] => 7885 [5] => 12118 [6] => 21057 [7] => 7296 [8] => 15543 [9] => 10845 [10] => 7305 [11] => 10198 [12] => 21450 [13] => 16853 [14] => 21054 [15] => 10411 [16] => 15378 [17] => 20211 )