พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 28 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กันยายน 2019

2,000 BAHT
พรีออเดอร์

Size: B1 (H1030 x W728 mm)

Material: Suede (Polyester)

Product: KADOKAWA

q select pid from dex_product where pid<>'22513' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5295,8056,9955,7894,21851,8070,3897,5933,8384,7296,16467,5727,10417,8527,8089,21068,17144,16840 Array ( [0] => 5295 [1] => 8056 [2] => 9955 [3] => 7894 [4] => 21851 [5] => 8070 [6] => 3897 [7] => 5933 [8] => 8384 [9] => 7296 [10] => 16467 [11] => 5727 [12] => 10417 [13] => 8527 [14] => 8089 [15] => 21068 [16] => 17144 [17] => 16840 )