พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 29 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กันยายน 2019

1,200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22512' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15054,8412,17905,9781,19353,17884,15050,17881,17299,17872,2873,15066,15061,2882,10846,3029,15053,19351 Array ( [0] => 15054 [1] => 8412 [2] => 17905 [3] => 9781 [4] => 19353 [5] => 17884 [6] => 15050 [7] => 17881 [8] => 17299 [9] => 17872 [10] => 2873 [11] => 15066 [12] => 15061 [13] => 2882 [14] => 10846 [15] => 3029 [16] => 15053 [17] => 19351 )