สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22504' and ( pcharacter='129' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7405,7958,16519,23372,14639,16518,6470,13083,7959,16517,21524,16514,201,358,10433,24383,24385,21486 Array ( [0] => 7405 [1] => 7958 [2] => 16519 [3] => 23372 [4] => 14639 [5] => 16518 [6] => 6470 [7] => 13083 [8] => 7959 [9] => 16517 [10] => 21524 [11] => 16514 [12] => 201 [13] => 358 [14] => 10433 [15] => 24383 [16] => 24385 [17] => 21486 )