สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22504' and ( pcharacter='129' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10346,5917,7391,3840,18623,297,21481,16514,11536,21482,13082,8710,21524,13083,3841,294,355,20610 Array ( [0] => 10346 [1] => 5917 [2] => 7391 [3] => 3840 [4] => 18623 [5] => 297 [6] => 21481 [7] => 16514 [8] => 11536 [9] => 21482 [10] => 13082 [11] => 8710 [12] => 21524 [13] => 13083 [14] => 3841 [15] => 294 [16] => 355 [17] => 20610 )