มีสินค้า

600 BAHT
800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22504' and ( pcharacter='129' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16519,21485,20141,358,16522,3841,10347,14948,20479,20140,20481,21482,16515,18623,355,7392,21486,10432 Array ( [0] => 16519 [1] => 21485 [2] => 20141 [3] => 358 [4] => 16522 [5] => 3841 [6] => 10347 [7] => 14948 [8] => 20479 [9] => 20140 [10] => 20481 [11] => 21482 [12] => 16515 [13] => 18623 [14] => 355 [15] => 7392 [16] => 21486 [17] => 10432 )