พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 สิงหาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤศจิกายน 2019

17,900 BAHT
19700 BAHT
พรีออเดอร์

【Set content】
-Completed colored figures
・ Dedicated pedestal
※ Built-in LED light, flashing gimmick
※ AAA batteries × 3 (sold separately)

[Product material]
Figure body: PVC · ABS
Base: ABS

[Target age]
15 years old or older

[Product size]
King Dark: Total height 230mm (including pedestal) / total width about 290mm (including pedestal)
GOD villain corps: 50mm in height

q select pid from dex_product where pid<>'22463' and ( pcharacter='205' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14784,18712,19673,14739,14738,13244,17203,10368,18709,18710,12049,10478,19564,9476,18230,18713,22075,10739 Array ( [0] => 14784 [1] => 18712 [2] => 19673 [3] => 14739 [4] => 14738 [5] => 13244 [6] => 17203 [7] => 10368 [8] => 18709 [9] => 18710 [10] => 12049 [11] => 10478 [12] => 19564 [13] => 9476 [14] => 18230 [15] => 18713 [16] => 22075 [17] => 10739 )