พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มกราคม 2020

1,400 BAHT
1500 BAHT
พรีออเดอร์

From : ARIA

Size : 10 cm

Scale : non

Material : PVC, ABS

q select pid from dex_product where pid<>'22462' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9380,10531,20105,19741,19530,22494,19054,10551,10149,7483,2970,21921,11343,12973,5788,3649,4957,8913 Array ( [0] => 9380 [1] => 10531 [2] => 20105 [3] => 19741 [4] => 19530 [5] => 22494 [6] => 19054 [7] => 10551 [8] => 10149 [9] => 7483 [10] => 2970 [11] => 21921 [12] => 11343 [13] => 12973 [14] => 5788 [15] => 3649 [16] => 4957 [17] => 8913 )