พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มกราคม 2020

1,400 BAHT
1500 BAHT
พรีออเดอร์

From : ARIA

Size : 10 cm

Scale : non

Material : PVC, ABS

q select pid from dex_product where pid<>'22462' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3942,17494,9930,22054,21019,22561,6590,18134,22775,15172,22045,16118,20198,9142,21234,4054,4743,5631 Array ( [0] => 3942 [1] => 17494 [2] => 9930 [3] => 22054 [4] => 21019 [5] => 22561 [6] => 6590 [7] => 18134 [8] => 22775 [9] => 15172 [10] => 22045 [11] => 16118 [12] => 20198 [13] => 9142 [14] => 21234 [15] => 4054 [16] => 4743 [17] => 5631 )