พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มกราคม 2020

1,400 BAHT
1500 BAHT
พรีออเดอร์

From : ARIA

Size : 10 cm

Scale : non

Material : PVC, ABS

q select pid from dex_product where pid<>'22461' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20351,18620,14558,11760,5659,16532,19996,19339,21915,16368,3942,5615,4275,6272,10779,5632,13736,9238 Array ( [0] => 20351 [1] => 18620 [2] => 14558 [3] => 11760 [4] => 5659 [5] => 16532 [6] => 19996 [7] => 19339 [8] => 21915 [9] => 16368 [10] => 3942 [11] => 5615 [12] => 4275 [13] => 6272 [14] => 10779 [15] => 5632 [16] => 13736 [17] => 9238 )