พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มกราคม 2020

1,400 BAHT
1500 BAHT
พรีออเดอร์

From : ARIA

Size : 10 cm

Scale : non

Material : PVC, ABS

q select pid from dex_product where pid<>'22460' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7897,19787,9125,8552,9194,11766,6421,16713,7782,12972,10848,3880,1561,10450,1049,2870,6641,10977 Array ( [0] => 7897 [1] => 19787 [2] => 9125 [3] => 8552 [4] => 9194 [5] => 11766 [6] => 6421 [7] => 16713 [8] => 7782 [9] => 12972 [10] => 10848 [11] => 3880 [12] => 1561 [13] => 10450 [14] => 1049 [15] => 2870 [16] => 6641 [17] => 10977 )