พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มกราคม 2020

1,400 BAHT
1500 BAHT
พรีออเดอร์

From : ARIA

Size : 10 cm

Scale : non

Material : PVC, ABS

q select pid from dex_product where pid<>'22460' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4347,3443,1546,20285,9374,5680,22182,5620,4176,7905,13730,20789,20907,18698,21926,22800,14671,5659 Array ( [0] => 4347 [1] => 3443 [2] => 1546 [3] => 20285 [4] => 9374 [5] => 5680 [6] => 22182 [7] => 5620 [8] => 4176 [9] => 7905 [10] => 13730 [11] => 20789 [12] => 20907 [13] => 18698 [14] => 21926 [15] => 22800 [16] => 14671 [17] => 5659 )