พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย สิงหาคม 2019

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

From “Mobile Suit Gundam THE ORIGIN” Chapter 4: “The Eve of Destiny”, it was exhibited in Anaheim Electronics

RCX-76 Gun Canon first-in-class (roll-out No. 1) appeared in HG series kit!

● Reproduce the aircraft color and marking of Unit 1!

RCX-76 1 reproduces the color of the aircraft based on white.

Anaheim Electronics markings, placed on the left chest and the front skirt on the right,

Includes original marking sticker of new design that reproduces line marking.

● Various armaments of the RCX-76 series are included!

Similar to other RCX-76 series shoulder armor, shield, rifle included.

The shield uses a white molded color that matches the molded color of the main unit.

Armored: Rifle / Shield

----------------------------------------------

1/144 scale assembly type plastic model

Target age: 8 years old or more

Product material: PS · PE

・ No glue is used for assembly

----------------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'22454' and ( pcharacter='153' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22453,4333,10019,5598,8409,3829,5503,5199,3684,11520,5271,5131,22450,3122,9119,20678,1948,4093 Array ( [0] => 22453 [1] => 4333 [2] => 10019 [3] => 5598 [4] => 8409 [5] => 3829 [6] => 5503 [7] => 5199 [8] => 3684 [9] => 11520 [10] => 5271 [11] => 5131 [12] => 22450 [13] => 3122 [14] => 9119 [15] => 20678 [16] => 1948 [17] => 4093 )