พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย สิงหาคม 2019

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Reproduce the genealogy of MS considered in The Origin MSD with HG kit!

“YMS-07A-0 Prototype Ghufu (MOV Blue Color Ver.)” Appeared from the evolution system of Zaku MS. !

From "Mobile Suit Gundam THE ORIGIN" MSD (Mobile Suits Discovery),

Commercialized the prototype Gufu (MOV Blue Color Ver.) With the HG series kit.

We reproduce impressive coloring in molding color! !

● Reproduce the distinctive coloring based on blue in molding color!

● Reproduce the shape of the forearm that is different from the “prototype Gyufu (tactical demonstration machine)” released at the store (sold separately)!

● The arms and legs are made up of two colors, unlike other gufus!

● Original markings included!

● Heat hawk comes in 2 types: battle form and storage form (for carrying).

Supplied Armament: MS Machine Gun / Heat Hawk / Shield

----------------------------------------------

1/144 scale assembly type plastic model

Target age: 8 years old or more

Product material: PS · PE

・ No glue is used for assembly

----------------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'22451' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5079,8547,9322,13050,20051,8855,7471,20811,4334,8616,9247,14143,6174,20844,20061,8580,18702,20807 Array ( [0] => 5079 [1] => 8547 [2] => 9322 [3] => 13050 [4] => 20051 [5] => 8855 [6] => 7471 [7] => 20811 [8] => 4334 [9] => 8616 [10] => 9247 [11] => 14143 [12] => 6174 [13] => 20844 [14] => 20061 [15] => 8580 [16] => 18702 [17] => 20807 )