พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย สิงหาคม 2019

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Reproduce the genealogy of MS considered in The Origin MSD with HG kit!

"YMS-07A-0 prototype Gofu (MOV sand color Ver.)" Appeared from the evolution system of Zaku MS! !

From "Mobile Suit Gundam THE ORIGIN" MSD (Mobile Suits Discovery),

Commercialized the prototype Gouf (MOV demonstration machine sand color Ver.) With the HG series kit.

We reproduce impressive coloring in molding color and reproduce forearm part and weapon by new modeling!

● Molding color color reminiscent of the old MSV version!

● Reproduce the forearm shape that is different from "Prototype Gyufu (tactical demonstration machine)" in storefront (sold separately) with new modeling!

● The arms and legs are made up of two colors, unlike other gufus!

● The machine gun is reproduced in a new form rich in details!

● Original marking is included in new design!

Also included is the numbering of shields drawn on the old MSV version.

● Heat hawk comes in 2 types: battle form and storage form (for carrying).

Supplied Armament: MS Machine Gun / Heat Hawk / Shield

----------------------------------------------

1/144 scale assembly type plastic model

Target age: 8 years old or more

Product material: PS · PE

・ No glue is used for assembly

----------------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'22450' and ( pcharacter='153' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5598,7117,10019,3074,20678,11761,9486,5861,1316,2969,22453,4276,5199,17031,5131,3829,9487,22449 Array ( [0] => 5598 [1] => 7117 [2] => 10019 [3] => 3074 [4] => 20678 [5] => 11761 [6] => 9486 [7] => 5861 [8] => 1316 [9] => 2969 [10] => 22453 [11] => 4276 [12] => 5199 [13] => 17031 [14] => 5131 [15] => 3829 [16] => 9487 [17] => 22449 )