พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 20 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย ตุลาคม 2019

12,400 BAHT
13600 BAHT
พรีออเดอร์

From GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPSITE, we re-sell the Psycho-Gundam with a different coloring approach.

Set Contents

・ Main body
・ Dedicated pedestal

  • Product size: Tall: 280mm / 11.02"inch

q select pid from dex_product where pid<>'22439' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8590,11141,4683,5968,9276,1177,5710,2939,14121,3960,13005,1175,11580,20854,21829,2051,2261,14145 Array ( [0] => 8590 [1] => 11141 [2] => 4683 [3] => 5968 [4] => 9276 [5] => 1177 [6] => 5710 [7] => 2939 [8] => 14121 [9] => 3960 [10] => 13005 [11] => 1175 [12] => 11580 [13] => 20854 [14] => 21829 [15] => 2051 [16] => 2261 [17] => 14145 )