พรีออเดอร์

2,500 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อก่อนวันที่ 16 ก.ค. จะได้รับ A4 Visual Sheet

q select pid from dex_product where pid<>'22424' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1897,9743,2922,2592,4453,4055,4576,4451,10256,2924,2786,2864,1660,1280,6712,6707,1284,2517 Array ( [0] => 1897 [1] => 9743 [2] => 2922 [3] => 2592 [4] => 4453 [5] => 4055 [6] => 4576 [7] => 4451 [8] => 10256 [9] => 2924 [10] => 2786 [11] => 2864 [12] => 1660 [13] => 1280 [14] => 6712 [15] => 6707 [16] => 1284 [17] => 2517 )