สินค้าเหลือน้อย

2,800 BAHT
add to cart

มีของแถมพิเศษคือ A4 Visual Sheet

q select pid from dex_product where pid<>'22424' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1259,6696,3300,23088,2513,3545,2516,2863,3669,22973,1249,1276,1232,23898,6698,22985,4725,1228 Array ( [0] => 1259 [1] => 6696 [2] => 3300 [3] => 23088 [4] => 2513 [5] => 3545 [6] => 2516 [7] => 2863 [8] => 3669 [9] => 22973 [10] => 1249 [11] => 1276 [12] => 1232 [13] => 23898 [14] => 6698 [15] => 22985 [16] => 4725 [17] => 1228 )