สินค้าเหลือน้อย

2,800 BAHT
add to cart

มีของแถมพิเศษคือ A4 Visual Sheet

q select pid from dex_product where pid<>'22424' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2768,23912,2865,24214,24235,23911,24604,23910,3333,22721,2516,4592,1857,1858,1250,1856,4934,3669 Array ( [0] => 2768 [1] => 23912 [2] => 2865 [3] => 24214 [4] => 24235 [5] => 23911 [6] => 24604 [7] => 23910 [8] => 3333 [9] => 22721 [10] => 2516 [11] => 4592 [12] => 1857 [13] => 1858 [14] => 1250 [15] => 1856 [16] => 4934 [17] => 3669 )