พรีออเดอร์

6,500 BAHT
7200 BAHT
พรีออเดอร์

Footage of the two-day meeting event held at Makuhari Messe in August 2018 with talks, read-aloud events, and live. Limited release box comes with a bonus disc featuring newly shot footage. Features slip case box packaging. Comes with a booklet. 5.1 ch surround sound audio. Contents includes footage from Day 1 : August 4, 2018 and Day 2: August 5, 2018. This product does not contain audio commentary.

q select pid from dex_product where pid<>'22423' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1387,4064,3152,5233,9921,3155,1381,4757,12862,5415,13594,18979,17293,12864,3151,4876,11613,12867 Array ( [0] => 1387 [1] => 4064 [2] => 3152 [3] => 5233 [4] => 9921 [5] => 3155 [6] => 1381 [7] => 4757 [8] => 12862 [9] => 5415 [10] => 13594 [11] => 18979 [12] => 17293 [13] => 12864 [14] => 3151 [15] => 4876 [16] => 11613 [17] => 12867 )