พรีออเดอร์

6,500 BAHT
7200 BAHT
พรีออเดอร์

Footage of the two-day meeting event held at Makuhari Messe in August 2018 with talks, read-aloud events, and live. Limited release box comes with a bonus disc featuring newly shot footage. Features slip case box packaging. Comes with a booklet. 5.1 ch surround sound audio. Contents includes footage from Day 1 : August 4, 2018 and Day 2: August 5, 2018. This product does not contain audio commentary.

q select pid from dex_product where pid<>'22423' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5411,13085,1384,4359,10176,1689,5414,4177,3639,11007,6128,11614,4189,6323,3379,3667,1379,5093 Array ( [0] => 5411 [1] => 13085 [2] => 1384 [3] => 4359 [4] => 10176 [5] => 1689 [6] => 5414 [7] => 4177 [8] => 3639 [9] => 11007 [10] => 6128 [11] => 11614 [12] => 4189 [13] => 6323 [14] => 3379 [15] => 3667 [16] => 1379 [17] => 5093 )