พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์

Footage of the two-day meeting event held at Makuhari Messe in August 2018 with talks, read-aloud events, and live. Contents include footage from Day 1 : August 4, 2018. 5.1 ch surround sound audio. This product does not contain audio commentary.

q select pid from dex_product where pid<>'22422' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11617,5233,13086,1387,5099,9784,10153,1317,5019,6447,18980,11619,11265,13085,2508,1388,9779,12863 Array ( [0] => 11617 [1] => 5233 [2] => 13086 [3] => 1387 [4] => 5099 [5] => 9784 [6] => 10153 [7] => 1317 [8] => 5019 [9] => 6447 [10] => 18980 [11] => 11619 [12] => 11265 [13] => 13085 [14] => 2508 [15] => 1388 [16] => 9779 [17] => 12863 )