พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

NOW ON AIR drops first full length album.

q select pid from dex_product where pid<>'22420' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10705,18492,11207,15960,6139,12965,10634,6060,11766,14606,7330,22013,2855,21471,21698,15833,9374,21878 Array ( [0] => 10705 [1] => 18492 [2] => 11207 [3] => 15960 [4] => 6139 [5] => 12965 [6] => 10634 [7] => 6060 [8] => 11766 [9] => 14606 [10] => 7330 [11] => 22013 [12] => 2855 [13] => 21471 [14] => 21698 [15] => 15833 [16] => 9374 [17] => 21878 )