พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

NOW ON AIR drops first full length album.

q select pid from dex_product where pid<>'22420' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19082,6222,18437,13787,22067,9944,5654,20293,21231,20199,11245,9754,6067,9243,4941,13239,14111,1874 Array ( [0] => 19082 [1] => 6222 [2] => 18437 [3] => 13787 [4] => 22067 [5] => 9944 [6] => 5654 [7] => 20293 [8] => 21231 [9] => 20199 [10] => 11245 [11] => 9754 [12] => 6067 [13] => 9243 [14] => 4941 [15] => 13239 [16] => 14111 [17] => 1874 )