สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22417' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21338,23029,21589,22150,19531,23941,11775,20469,21590,21807,20470,24716,20471,21584,20468,23411,21587,23420 Array ( [0] => 21338 [1] => 23029 [2] => 21589 [3] => 22150 [4] => 19531 [5] => 23941 [6] => 11775 [7] => 20469 [8] => 21590 [9] => 21807 [10] => 20470 [11] => 24716 [12] => 20471 [13] => 21584 [14] => 20468 [15] => 23411 [16] => 21587 [17] => 23420 )