สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22417' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23644,23420,11772,21338,22150,21588,20470,21587,19531,21584,23029,21589,23411,21590,21807,20469,20471,23941 Array ( [0] => 23644 [1] => 23420 [2] => 11772 [3] => 21338 [4] => 22150 [5] => 21588 [6] => 20470 [7] => 21587 [8] => 19531 [9] => 21584 [10] => 23029 [11] => 21589 [12] => 23411 [13] => 21590 [14] => 21807 [15] => 20469 [16] => 20471 [17] => 23941 )