สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22417' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25189,24716,11772,21584,21589,20468,20469,23029,23644,21338,21588,23941,20470,11775,20471,21587,23420,23411 Array ( [0] => 25189 [1] => 24716 [2] => 11772 [3] => 21584 [4] => 21589 [5] => 20468 [6] => 20469 [7] => 23029 [8] => 23644 [9] => 21338 [10] => 21588 [11] => 23941 [12] => 20470 [13] => 11775 [14] => 20471 [15] => 21587 [16] => 23420 [17] => 23411 )