พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22417' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20470,20468,21590,21587,21589,11772,11776,21338,21588,20469,11775,11773,11774,21584,21807,22150,20471,19531 Array ( [0] => 20470 [1] => 20468 [2] => 21590 [3] => 21587 [4] => 21589 [5] => 11772 [6] => 11776 [7] => 21338 [8] => 21588 [9] => 20469 [10] => 11775 [11] => 11773 [12] => 11774 [13] => 21584 [14] => 21807 [15] => 22150 [16] => 20471 [17] => 19531 )