พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22417' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22150,21588,11776,11773,21807,23411,21590,19531,21584,21587,11772,20469,23644,11775,21338,23029,21589,23420 Array ( [0] => 22150 [1] => 21588 [2] => 11776 [3] => 11773 [4] => 21807 [5] => 23411 [6] => 21590 [7] => 19531 [8] => 21584 [9] => 21587 [10] => 11772 [11] => 20469 [12] => 23644 [13] => 11775 [14] => 21338 [15] => 23029 [16] => 21589 [17] => 23420 )