พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22416' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2666,9386,19705,2858,5243,22412,23117,3370,5815,11201,7329,23462,18543,14111,16309,23496,1292,6581 Array ( [0] => 2666 [1] => 9386 [2] => 19705 [3] => 2858 [4] => 5243 [5] => 22412 [6] => 23117 [7] => 3370 [8] => 5815 [9] => 11201 [10] => 7329 [11] => 23462 [12] => 18543 [13] => 14111 [14] => 16309 [15] => 23496 [16] => 1292 [17] => 6581 )