พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22416' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5486,12975,7777,1404,12465,22773,10857,4700,9589,10149,22158,17389,9124,7341,20267,5788,10362,22291 Array ( [0] => 5486 [1] => 12975 [2] => 7777 [3] => 1404 [4] => 12465 [5] => 22773 [6] => 10857 [7] => 4700 [8] => 9589 [9] => 10149 [10] => 22158 [11] => 17389 [12] => 9124 [13] => 7341 [14] => 20267 [15] => 5788 [16] => 10362 [17] => 22291 )