พรีออเดอร์

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Limited Edition comes with a music video and trailer on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'22415' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2694,10084,7907,2243,13735,17386,13239,11001,15777,22049,19697,19700,10042,4842,1465,15834,22587,22884 Array ( [0] => 2694 [1] => 10084 [2] => 7907 [3] => 2243 [4] => 13735 [5] => 17386 [6] => 13239 [7] => 11001 [8] => 15777 [9] => 22049 [10] => 19697 [11] => 19700 [12] => 10042 [13] => 4842 [14] => 1465 [15] => 15834 [16] => 22587 [17] => 22884 )