พรีออเดอร์

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Limited Edition comes with a music video and trailer on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'22415' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3830,22095,4152,22472,1748,5464,22113,11085,20547,15889,11771,3641,6509,19752,2241,22283,2683,2990 Array ( [0] => 3830 [1] => 22095 [2] => 4152 [3] => 22472 [4] => 1748 [5] => 5464 [6] => 22113 [7] => 11085 [8] => 20547 [9] => 15889 [10] => 11771 [11] => 3641 [12] => 6509 [13] => 19752 [14] => 2241 [15] => 22283 [16] => 2683 [17] => 2990 )