พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22412' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1492,12468,17313,5792,8980,4950,2746,22122,5222,5179,22040,20989,18239,17478,1487,11526,6267,3889 Array ( [0] => 1492 [1] => 12468 [2] => 17313 [3] => 5792 [4] => 8980 [5] => 4950 [6] => 2746 [7] => 22122 [8] => 5222 [9] => 5179 [10] => 22040 [11] => 20989 [12] => 18239 [13] => 17478 [14] => 1487 [15] => 11526 [16] => 6267 [17] => 3889 )