พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22412' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2090,10850,20545,22562,23176,3886,2389,10701,15959,1433,4950,6658,22267,17415,21702,6556,14830,9814 Array ( [0] => 2090 [1] => 10850 [2] => 20545 [3] => 22562 [4] => 23176 [5] => 3886 [6] => 2389 [7] => 10701 [8] => 15959 [9] => 1433 [10] => 4950 [11] => 6658 [12] => 22267 [13] => 17415 [14] => 21702 [15] => 6556 [16] => 14830 [17] => 9814 )