พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22410' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17424,18475,21021,23417,1763,11630,21342,1398,17433,21325,21343,22975,12866,13720,17431,20188,1390,20767 Array ( [0] => 17424 [1] => 18475 [2] => 21021 [3] => 23417 [4] => 1763 [5] => 11630 [6] => 21342 [7] => 1398 [8] => 17433 [9] => 21325 [10] => 21343 [11] => 22975 [12] => 12866 [13] => 13720 [14] => 17431 [15] => 20188 [16] => 1390 [17] => 20767 )