พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22410' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14444,1392,14446,11759,20188,18220,18973,19061,17429,22185,10699,18216,1398,13720,1391,21341,20999,19450 Array ( [0] => 14444 [1] => 1392 [2] => 14446 [3] => 11759 [4] => 20188 [5] => 18220 [6] => 18973 [7] => 19061 [8] => 17429 [9] => 22185 [10] => 10699 [11] => 18216 [12] => 1398 [13] => 13720 [14] => 1391 [15] => 21341 [16] => 20999 [17] => 19450 )