พรีออเดอร์

500 BAHT
560 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22409' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1373,1367,19532,19065,23606,1361,15548,1369,21793,15546,3256,1306,1368,13718,22414,1366,1690,23422 Array ( [0] => 1373 [1] => 1367 [2] => 19532 [3] => 19065 [4] => 23606 [5] => 1361 [6] => 15548 [7] => 1369 [8] => 21793 [9] => 15546 [10] => 3256 [11] => 1306 [12] => 1368 [13] => 13718 [14] => 22414 [15] => 1366 [16] => 1690 [17] => 23422 )