สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22407' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6464,19835,13402,7840,11284,21535,25166,14962,8649,13380,10474,14959,13407,14171,21539,9156,14720,15839 Array ( [0] => 6464 [1] => 19835 [2] => 13402 [3] => 7840 [4] => 11284 [5] => 21535 [6] => 25166 [7] => 14962 [8] => 8649 [9] => 13380 [10] => 10474 [11] => 14959 [12] => 13407 [13] => 14171 [14] => 21539 [15] => 9156 [16] => 14720 [17] => 15839 )