สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22407' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19418,19475,18363,5941,22400,18360,14720,19427,5872,13390,4835,21539,7840,11130,14765,21145,10867,9375 Array ( [0] => 19418 [1] => 19475 [2] => 18363 [3] => 5941 [4] => 22400 [5] => 18360 [6] => 14720 [7] => 19427 [8] => 5872 [9] => 13390 [10] => 4835 [11] => 21539 [12] => 7840 [13] => 11130 [14] => 14765 [15] => 21145 [16] => 10867 [17] => 9375 )