มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22405' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18116,11130,18363,4875,19415,18925,11284,18352,13385,19429,7370,14768,14728,9983,16148,19418,14169,9984 Array ( [0] => 18116 [1] => 11130 [2] => 18363 [3] => 4875 [4] => 19415 [5] => 18925 [6] => 11284 [7] => 18352 [8] => 13385 [9] => 19429 [10] => 7370 [11] => 14768 [12] => 14728 [13] => 9983 [14] => 16148 [15] => 19418 [16] => 14169 [17] => 9984 )