มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22405' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21276,13392,19418,8653,13383,23038,15839,22407,13391,8650,15699,21150,5211,19080,16164,19431,14728,11492 Array ( [0] => 21276 [1] => 13392 [2] => 19418 [3] => 8653 [4] => 13383 [5] => 23038 [6] => 15839 [7] => 22407 [8] => 13391 [9] => 8650 [10] => 15699 [11] => 21150 [12] => 5211 [13] => 19080 [14] => 16164 [15] => 19431 [16] => 14728 [17] => 11492 )