สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22404' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19430,13384,11721,21535,7369,9984,22368,5941,18650,18760,24961,4836,19415,16438,8651,24388,16436,7370 Array ( [0] => 19430 [1] => 13384 [2] => 11721 [3] => 21535 [4] => 7369 [5] => 9984 [6] => 22368 [7] => 5941 [8] => 18650 [9] => 18760 [10] => 24961 [11] => 4836 [12] => 19415 [13] => 16438 [14] => 8651 [15] => 24388 [16] => 16436 [17] => 7370 )