สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22404' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11130,14710,13403,18926,12942,20160,22710,7370,14960,13398,14735,15887,13385,21756,14732,19423,19408,14170 Array ( [0] => 11130 [1] => 14710 [2] => 13403 [3] => 18926 [4] => 12942 [5] => 20160 [6] => 22710 [7] => 7370 [8] => 14960 [9] => 13398 [10] => 14735 [11] => 15887 [12] => 13385 [13] => 21756 [14] => 14732 [15] => 19423 [16] => 19408 [17] => 14170 )