มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22403' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18928,14786,20590,21227,15699,14728,22639,14732,22396,3475,7840,4086,13385,14729,21854,17713,13393,18735 Array ( [0] => 18928 [1] => 14786 [2] => 20590 [3] => 21227 [4] => 15699 [5] => 14728 [6] => 22639 [7] => 14732 [8] => 22396 [9] => 3475 [10] => 7840 [11] => 4086 [12] => 13385 [13] => 14729 [14] => 21854 [15] => 17713 [16] => 13393 [17] => 18735 )