มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22403' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21145,21852,23511,8649,8954,10003,21538,3210,18763,19161,9152,14730,14724,15696,8427,11130,22639,5520 Array ( [0] => 21145 [1] => 21852 [2] => 23511 [3] => 8649 [4] => 8954 [5] => 10003 [6] => 21538 [7] => 3210 [8] => 18763 [9] => 19161 [10] => 9152 [11] => 14730 [12] => 14724 [13] => 15696 [14] => 8427 [15] => 11130 [16] => 22639 [17] => 5520 )