มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22401' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10968,20589,4762,14728,10003,18363,6434,8653,15698,17327,16060,13477,13475,13394,12942,18356,22402,6568 Array ( [0] => 10968 [1] => 20589 [2] => 4762 [3] => 14728 [4] => 10003 [5] => 18363 [6] => 6434 [7] => 8653 [8] => 15698 [9] => 17327 [10] => 16060 [11] => 13477 [12] => 13475 [13] => 13394 [14] => 12942 [15] => 18356 [16] => 22402 [17] => 6568 )