มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22401' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18361,7840,13392,9155,19408,11453,5016,19426,19080,19422,13400,13388,21140,22550,4484,14724,18073,14170 Array ( [0] => 18361 [1] => 7840 [2] => 13392 [3] => 9155 [4] => 19408 [5] => 11453 [6] => 5016 [7] => 19426 [8] => 19080 [9] => 19422 [10] => 13400 [11] => 13388 [12] => 21140 [13] => 22550 [14] => 4484 [15] => 14724 [16] => 18073 [17] => 14170 )