มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22400' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13768,16060,4783,15700,18553,14769,7840,21149,19432,19414,14724,9671,15839,19161,20591,22854,22546,21147 Array ( [0] => 13768 [1] => 16060 [2] => 4783 [3] => 15700 [4] => 18553 [5] => 14769 [6] => 7840 [7] => 21149 [8] => 19432 [9] => 19414 [10] => 14724 [11] => 9671 [12] => 15839 [13] => 19161 [14] => 20591 [15] => 22854 [16] => 22546 [17] => 21147 )