สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22399' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10003,22624,21149,11129,21144,7379,22402,8416,14963,18735,14736,19410,20057,16060,19427,22404,14959,18668 Array ( [0] => 10003 [1] => 22624 [2] => 21149 [3] => 11129 [4] => 21144 [5] => 7379 [6] => 22402 [7] => 8416 [8] => 14963 [9] => 18735 [10] => 14736 [11] => 19410 [12] => 20057 [13] => 16060 [14] => 19427 [15] => 22404 [16] => 14959 [17] => 18668 )