มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22397' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13398,10868,8653,13397,3210,8298,13396,19422,5015,16060,15694,15887,14718,23884,8417,22406,12989,13382 Array ( [0] => 13398 [1] => 10868 [2] => 8653 [3] => 13397 [4] => 3210 [5] => 8298 [6] => 13396 [7] => 19422 [8] => 5015 [9] => 16060 [10] => 15694 [11] => 15887 [12] => 14718 [13] => 23884 [14] => 8417 [15] => 22406 [16] => 12989 [17] => 13382 )