สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22396' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14710,21141,3211,19410,8415,10756,13379,19432,13382,21396,8427,17670,5016,14962,22637,23040,22490,19427 Array ( [0] => 14710 [1] => 21141 [2] => 3211 [3] => 19410 [4] => 8415 [5] => 10756 [6] => 13379 [7] => 19432 [8] => 13382 [9] => 21396 [10] => 8427 [11] => 17670 [12] => 5016 [13] => 14962 [14] => 22637 [15] => 23040 [16] => 22490 [17] => 19427 )