มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22314' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15154,18987,15152,15153,18029,11980,15150,15151,18364,13620 Array ( [0] => 15154 [1] => 18987 [2] => 15152 [3] => 15153 [4] => 18029 [5] => 11980 [6] => 15150 [7] => 15151 [8] => 18364 [9] => 13620 )