มีสินค้า

249 BAHT
add to cart

Size : High 110 mm

q select pid from dex_product where pid<>'22309' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21186,9923,5288,23230,7527,10663,15590,10661,23223,10735,15196,8598,10660,8449,4763,8589,21047,7894 Array ( [0] => 21186 [1] => 9923 [2] => 5288 [3] => 23230 [4] => 7527 [5] => 10663 [6] => 15590 [7] => 10661 [8] => 23223 [9] => 10735 [10] => 15196 [11] => 8598 [12] => 10660 [13] => 8449 [14] => 4763 [15] => 8589 [16] => 21047 [17] => 7894 )