มีสินค้า

249 BAHT
add to cart

Size : High 110 mm

q select pid from dex_product where pid<>'22308' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5294,12117,7297,11471,9396,23199,8449,15590,22085,5830,20805,22084,4496,10936,8339,7003,9804,12109 Array ( [0] => 5294 [1] => 12117 [2] => 7297 [3] => 11471 [4] => 9396 [5] => 23199 [6] => 8449 [7] => 15590 [8] => 22085 [9] => 5830 [10] => 20805 [11] => 22084 [12] => 4496 [13] => 10936 [14] => 8339 [15] => 7003 [16] => 9804 [17] => 12109 )