มีสินค้า

249 BAHT
add to cart

Size : High 110 mm

q select pid from dex_product where pid<>'22308' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6678,15178,5834,7519,6683,16827,10735,16057,19302,10938,8327,4522,4935,16820,21439,21453,8116,8199 Array ( [0] => 6678 [1] => 15178 [2] => 5834 [3] => 7519 [4] => 6683 [5] => 16827 [6] => 10735 [7] => 16057 [8] => 19302 [9] => 10938 [10] => 8327 [11] => 4522 [12] => 4935 [13] => 16820 [14] => 21439 [15] => 21453 [16] => 8116 [17] => 8199 )