มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22307' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21728,19827,9581,14072,67,11016,21847,50,529,14625,16215,21254,10666,13,18309,5070,13956,4485 Array ( [0] => 21728 [1] => 19827 [2] => 9581 [3] => 14072 [4] => 67 [5] => 11016 [6] => 21847 [7] => 50 [8] => 529 [9] => 14625 [10] => 16215 [11] => 21254 [12] => 10666 [13] => 13 [14] => 18309 [15] => 5070 [16] => 13956 [17] => 4485 )