มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22307' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14498,13877,5009,20033,20452,20566,18651,341,2173,22902,21533,20030,21534,21103,14071,10534,22487,23831 Array ( [0] => 14498 [1] => 13877 [2] => 5009 [3] => 20033 [4] => 20452 [5] => 20566 [6] => 18651 [7] => 341 [8] => 2173 [9] => 22902 [10] => 21533 [11] => 20030 [12] => 21534 [13] => 21103 [14] => 14071 [15] => 10534 [16] => 22487 [17] => 23831 )