มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22266' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22306,21289,22903,13,12436,11513,18301,9331,4715,1826,17215,4403,4411,13903,15626,9109,11080,18902 Array ( [0] => 22306 [1] => 21289 [2] => 22903 [3] => 13 [4] => 12436 [5] => 11513 [6] => 18301 [7] => 9331 [8] => 4715 [9] => 1826 [10] => 17215 [11] => 4403 [12] => 4411 [13] => 13903 [14] => 15626 [15] => 9109 [16] => 11080 [17] => 18902 )