มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22265' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9981,14893,64,10090,19821,13888,8876,14175,19834,13547,9639,8871,20728,18316,1835,21602,18314,20981 Array ( [0] => 9981 [1] => 14893 [2] => 64 [3] => 10090 [4] => 19821 [5] => 13888 [6] => 8876 [7] => 14175 [8] => 19834 [9] => 13547 [10] => 9639 [11] => 8871 [12] => 20728 [13] => 18316 [14] => 1835 [15] => 21602 [16] => 18314 [17] => 20981 )