มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22265' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22673,20561,18298,1804,72,22880,21533,17151,8886,22877,1800,19983,21787,14514,1784,13874,19464,1841 Array ( [0] => 22673 [1] => 20561 [2] => 18298 [3] => 1804 [4] => 72 [5] => 22880 [6] => 21533 [7] => 17151 [8] => 8886 [9] => 22877 [10] => 1800 [11] => 19983 [12] => 21787 [13] => 14514 [14] => 1784 [15] => 13874 [16] => 19464 [17] => 1841 )