พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์ มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย ตุลาคม 2019

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Description:

The heroine from King of Brave Gaogaigar FINAL in HG GIRLS,
Mikoto Utsugi, I imagined the final fusion approval time,
Three-dimensional in a dynamic pose!
Hair and clothes swaying swiftly, fists swaying vigorously,
Completely reproduce the rough nasty buddy unique to life!

【Set content】
Colored figure body
ABS pedestal

[Product size]

Total height 153mm (head131mm)

q select pid from dex_product where pid<>'22233' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6638,5641,16503,3167,15957,8356,19703,3456,18460,18459,18195,4970,4854,22131,5221,6145,21975,5226 Array ( [0] => 6638 [1] => 5641 [2] => 16503 [3] => 3167 [4] => 15957 [5] => 8356 [6] => 19703 [7] => 3456 [8] => 18460 [9] => 18459 [10] => 18195 [11] => 4970 [12] => 4854 [13] => 22131 [14] => 5221 [15] => 6145 [16] => 21975 [17] => 5226 )