พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์ มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย ตุลาคม 2019

3,200 BAHT
3500 BAHT
พรีออเดอร์

Description:

Six warriors appear at once from "ULTRAMAN", which is very popular for the collectible figure "HG series" with a height of about 10 cm, developed by the Bandai Bender Division.
[SET01] includes the ULTRAMAN SUIT B-TYPE, ULTRAMAN SUIT Ver. 7.5, and TARO.

【Set content】
PVC figure body, ABS pedestal

[Product material]
ABS, PVC, MABS

[Product size]
Tall: 100 mm in height

q select pid from dex_product where pid<>'22232' and ( pcharacter='558' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19334,15331,11781,11782,4734,12899,22098,12898,6346,7031,9709,21733,14419,10911,3977,22099,7165,17366 Array ( [0] => 19334 [1] => 15331 [2] => 11781 [3] => 11782 [4] => 4734 [5] => 12899 [6] => 22098 [7] => 12898 [8] => 6346 [9] => 7031 [10] => 9709 [11] => 21733 [12] => 14419 [13] => 10911 [14] => 3977 [15] => 22099 [16] => 7165 [17] => 17366 )