พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 20 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย ตุลาคม 2019

3,550 BAHT
3900 BAHT
พรีออเดอร์

Description:

It is impossible for you to beat me!
Appearing in "Masked Rider Georg", after 50 years of life, "the lowest, the worst demon king",
"Masked Rider Omazeau" appeared at S. H. Figuarts.

Set Contents

· Main body
· Replacement wrist right and left three each
· 3 ride watches

Product size: Tall: 145mm / 5.7"inch

q select pid from dex_product where pid<>'22221' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16577,16595,16549,16567,20625,19592,16580,16548,19807,19543,16559,16574,22294,16576,16568,16565,16572,16582 Array ( [0] => 16577 [1] => 16595 [2] => 16549 [3] => 16567 [4] => 20625 [5] => 19592 [6] => 16580 [7] => 16548 [8] => 19807 [9] => 19543 [10] => 16559 [11] => 16574 [12] => 22294 [13] => 16576 [14] => 16568 [15] => 16565 [16] => 16572 [17] => 16582 )