พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 20 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย ตุลาคม 2019

8,300 BAHT
9100 BAHT
พรีออเดอร์

Description:

Anime color version of Chogokin Soul "GX-73 Great Mazinger D.C."
If you put it together with the animated color version of "GX-70 Mazinger Z D.C.", you can also reproduce a scene where Double Mazinger is perfect.

Set Content

・ Main body
・ Replacement wrist left and right for each three
・ Start-up face parts for replacement
・ Mazinger blade × 2
・ Scrambled dash
・ Scrambled dash storage condition
・ Scrambled dash wings for replacement
・ Drill pressure punch × 2
・ Replacement elbow parts × 2
・ Knee impulse × 2
・ Back spin cutter x 2
・ Knee parts for backspin × 2
・ Great Boomerang
・ Great booster
・ Brain Condor
・ Brain condor for union
・ Navel missile
・ Common pedestal
・ Plinth for pedestal 2
・ Catapult
·・ Movable waist armor

[Reward Parts]
・ One right wrist for handshake for Mazinger Z
・ One right wrist for handshake for Great Mazinger

Product size: Tall: 180mm / 7.08"inch

q select pid from dex_product where pid<>'22218' and ( pcharacter='465' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12769,14491,13078,19376,22203,13675,14492,19290,15576,13674,19147,19289 Array ( [0] => 12769 [1] => 14491 [2] => 13078 [3] => 19376 [4] => 22203 [5] => 13675 [6] => 14492 [7] => 19290 [8] => 15576 [9] => 13674 [10] => 19147 [11] => 19289 )